Υπηρεσίες

Η Compass Rose προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους τους.

Οι υπηρεσίες της Compass Rose περιλαμβάνουν ότι ακριβώς χρειάζεται μία επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της και να αναπτυχθεί. Από την έρευνα αγοράς έως και την εφαρμογή και εκτέλεση της στρατηγικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Με λίγα λόγια:

  • Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
  • Εμπορική υποστήριξη
  • Διαχείριση έργου
  • Προωθητικές ενέργειες
  • Νομική υποστήριξη
  • Relocation support